SEKRETÆROPPGAVER

  • Administrative oppgaver

  • Forefallende kontorarbeid

  • Arbeid med regneark

  • Enklere oversettelsesarbeid

  • Brevskriving

  • Svare på e-post

  • Reinskriving av større dokumenter

  • Skriving etter konsept/ diktafon/ lydfiler