SLIK FUNGERER DET

Avtale

Arbeidsavtalen som tilpasses for hvert enkelt oppdrag, består av en detaljert arbeidsbeskrivelse og nyttige opplysninger.

Avtalen signeres av begge parter når arbeidsbeskrivelse er tilpasset.

Tidsbruk og priser

Alle oppdrag utføres etter pris som er avtalt på forhånd.

Hver arbeidsoppgave og eksakt tid blir fortløpende ført og oversikten følger fakturaen.

Beløpet faktureres omkring den første i hver måned på e-post, e-faktura eller EHF med forfallsdato etter 14. dager.